A lélek fitnesze, avagy belső átalakítások lehetősége a ONE BRAIN módszer

Már Magyarországon is egyre több ember veszi igénybe a kineziológia leghatékonyabb ágát a One Brain (egységes, vagy integrált agy) módszerét, ha elakad élete útvesztőiben, nem lát kiutat munkahelyi, vagy magánélete krízishelyzeteiből.

 

AOne Brain alternatív, készség-, képesség-, és személyiségfejlesztő holisztikus módszer, mellyel segítséget kaphatunk életmódunk, életszemléletünk megújításához, testi- lelki egészségünk megőrzéséhez.

 

Az alig 70 éves múlttal rendelkező fiatal tudomány ötvözi magában a keleti energetikai gyógyászat elemeit, valamint a nyugati pszichoterápiás módszereket, a modern agykutatás eredményeire alapozva.

 

Az agy működését egyre mélyebben megismerve olyan eredményekhez jutott egy viselkedésgenetikus, egy klinikai pszichológusból, valamint egy parapszichológusból álló csoport, melyek alapján forradalmian új, és gyors módszer alakult ki: a One Brain.

 

A One Brain kezelések hatékonysága abból adódik, hogy a jelenbeli téves viselkedésmintáink, reakcióink okát a múltban eltárolt, traumákon alapuló, negatív érzelmek által determinált megoldási sémákban keresi.

 

Felfedeztek ugyanis egy aprócska agyi területet a bal agyfélteke halántéklebenyének hátsó agytekervényein, mely felelőssé tehető azokért a nehezen felszámolható visekedésmintákért, melyek nem engednek új alternatívákat kigondolni, hanem mindössze a már eltárolt, egyszer már sikeresen "futtatott" megoldási sémákra kényszerít bennünket. Ez a Közös Integratív Terület a mely az agynak csak igen kicsiny részét foglalja el mindössze borsónyi méretével, mégis több mint 90%-ban ez dönti el milyen reakciókat adunk az életre. Ez a központ éberen felügyeli az összes agyba érkező információt, és folyamatosan analizálja azokat, illetve összeveti a múltbéli, már korábban eltárolt tapasztalatokkal, s ez alapján hoz ítéleteket a fennálló helyzetről. Abban a pillanatban, hogy veszélyesnek minősít egy beérkező információt, beindítja a Dr. Sellye János által jól leírt stressz-reakciót, melynek célja mindig a stressz-helyzet megszüntetése. Ez a következő módon történik: a neuro-endokrin rendszerünket mozgósítva a jól ismert stresszhormonok segítségével készenléti helyzetbe hozza az izmainkat, hogy a stressz forrását vagy megszüntetve, vagy attól eltávolodva megvédjen bennünket annak negatív hatásától. Ezt bizony még az állatvilágból örököltük, mert ez nem más, mint az "üss, vagy fuss" néven elhíresült stressz-reakció, mely sarkítva úgy néz ki, hogy vagy megküzdünk a minket ért támadással, vagy elmenekülünk. Mindkettőhöz energia kell, melyet a felkészített izmok biztosítják.

 

Eközben a Közös Integratív Terület ügyel arra, hogy a túlélés, mint ahogy ez minden élő szervezet legfontosabb törekvése, a lehető legbiztosabb legyen. Ennek érdekében azonnal lekapcsolja a homloklebenynek azt a részét, amely lehetővé tenné az új megoldások, alternatívák kiötlését, valamint a jobb agyféltekét, mely a kreatív megoldásokat támogatja, mindezt azért, mert a KIT nem bízik az új megoldásokban, hiszen azok még nem kipróbáltak, így kétesélyesek. Mint említettük, elsődleges a túlélés. Tehát, amikor stresszbe kerülünk az agy nagy része lekapcsolva, mindössze úgynevezett hátsóagyi működéssel, túlélő üzemmódban tengődünk. Ilyenkor bizony korunkat és átlagos normál képességeinket jelentősen alulmúló viselkedésformákat mutatunk, mondjuk vizsgahelyzetben, úgy viselkedünk, mint egy tízéves kisgyerek, vagy a férfiaktól úgy félünk, mint gyerekkorunkban a papánktól, vagy minden nőről feltételezzük, hogy úgyis el fog hagyni, mert a mama is ezt tette. A stressz helyzetben alkalmazott minták mindegyike kora gyermekkorból származik. Az események, melyek velünk történtek, mindig valamilyen érzelmet váltanak ki belőlünk, s ezzel együtt, pozitív vagy negatív élménnyé válnak számunkra, s így is tároljuk el azokat. Az agyunk nagymértékben hajlamos a generalizációra, ami nem mást jelent, mint hogy egyszerű analógiákat teremtve hasonló dolgokat összevon, és ugyanúgy reagálja le. Például a férfiképet az apáról alkotja meg, és a továbbiakban bármilyen szituációban találkozunk férfival, legyen az munkatárs, szerető, mindig a már meglévő apai minta alapján reagáljuk le, ugyanazt feltételezve róluk, ugyanazt várva tőlük. Így alakulnak ki a sztereotip viselkedésmintáink, amik alapján különböző helyzeteket egy kalap alá véve ugyanúgy reagálunk, s meglepődve tapasztaljuk, hogy ugyanúgy oldunk meg helyzeteket, mint őseink, azon fogadalomtételünk ellenére, amit serdülőkorunk táján tettünk, hogy "na, én így biztos, hogy nem fogom csinálni, nem fogok így élni".

 

A One Brain módszerei segítenek ezeket a hamis hitrendszereket feltörni, személyiségünket kibontakoztatni, a valós énünket felfedezni, ÖNTUDATRA ébredni, és saját minőségi életünket megteremteni. Ennek érdekében a kineziológus a kineziológiai módszerek mellett természetgyógyászati, mentálhigiénés, és a legmodernebb pszichoterápiás módszereket alkalmazza kliense kezelésében.

A kineziológia speciális, mégis egyszerű módszerei lehetővé teszik, hogy tudatos emlékezés nélkül is fényt derítsünk azokra a múltbéli eseményekre, traumákra, melyek egymásra épülve, halmozódva, létrehozzák jelenbéli problémáinkat, betegségeinket.

A tudatalattinkban őrzött múltbéli traumák megrontják életünket, az akár generációkon keresztül hurcolt stresszeink, viselkedésmintáink határozzák meg jelenünket, válaszainkat az élet kihívásaira.

Ezek felismerése és feloldása lehetővé teszi számunkra a jelenbeli tudatosságunknak megfelelő új választásokat, az egyre tudatosabb életet.

A One Brain módszer konkrét problémából, vagy tünetből kiindulva közelíti meg a múltban gyökerező okokat, feltárva a múltbéli traumákat, téves viselkedésmintákat, és kioldva a tudatalattinkból.

A tudatalattinkban őrzünk minden információt, mely a fogantatásunk óta történt velünk, az eseményekhez kapcsolva azt az érzelmet, amelyet az esemény kiváltott bennünk.

Az agy kialakulása előtt is tároljuk ezeket az információkat, sejtmemória szinten. Minden, ami történt velünk, lenyomatot képez a tudatalattinkban, a későbbiekben pedig, ha csak kicsit hasonló helyzetbe kerülünk, a régi, már valamilyen módon bevált módszert húzzuk elő a múltból. Vagyis nem a jelenbeli tudatosságunknak megfelelő módon oldjuk meg a problémáinkat, hanem gyakran évtizedek óta őrzött minták alapján. A jelenlegi viselkedésmintáink két részből tevődnek össze. Mindenek előtt a genetikusan hozott, generációkon keresztül őrzött mintákból, és a saját életünk tapasztalatai alapján kialakított mintákból. A One Brain kezelés folyamán felismerjük azt, hogy miért működünk még mindig a megszokott módon annak ellenére, hogy már nem is úgy akarjuk.

A kezelések végére lehetőséget kapunk, hogy új, a mostani énünknek megfelelő választásokat hozzunk, ezzel akár gyökeresen megváltoztatva az életünket.

A kezelésekre való reagálás függ az életkortól, hiszen minél régebben őrizgetünk egy problémát, annál lassúbb a változás, és függ a személyiség típusától, struktúrájától, hogy mennyire rugalmasan tudjuk elengedni a múlt mintáit.

Egy megoldandó probléma általában 4-5 kezelést igényel, melyeket heti rendszerességgel érdemes ismételni.

A kezelések alkalmával előfordulhatnak heves érzelmi reakciók, a rosszullétig fokozódó pszicho-szomatikus tünetek, de ezek általában a kezelés végére rendeződnek. A kezelés utáni egy-két napon belül is megfigyeltünk érzelmi hullámzást, a testi tünetek átmeneti fokozódását, melyek természetes velejárói lehetnek a felszabaduló testi- lelki energiáknak.

Ausztráliában végzett felmérések eredményei, melyek az átlag lakosság stressz értékeihez viszonyítottak, 5 kezelés után:

    Fizikai tünetek csökkenése 71, 4%
    Általános energia növekedése 60, 7%
    Interperszonális nehézségek csökkenése 82, 8%
    Interperszonális konfliktusok csökkenése 90, 5%
    Fóbiák csökkenése 88, 8%
    Tanulási nehézségek csökkenése 60%

A One Brain módszerei segítenek személyiségünk fejlesztésében, a valós ÉNÜNK felfedezésében, ÖNTUDATRA ébredésünkben, egy minőségileg jobb, magasabb rendű élet megteremtésében.